2012-09-12 14:45Pressmeddelande

Viktiga forskningssatsningar från regeringen

Regeringens budgetsatsningar på forskning och life science är viktiga och efterlängtade. I det nuvarande ekonomiska läget är det helt rätt att göra investeringar som stärker ekonomin och välfärden, menar Forska!Sverige.

– Vi är mycket glada att regeringen har lyssnat på de röster som har talat om behovet av ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning. Det här är ett viktigt steg i ett läge då det verkligen behövs, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige ser positivt på att regeringen ökar stödet till högskolor och universitet och satsar på kvalitetsregistren. Samtidigt hoppas man att det satsas mer på klinisk forskning än vad som hittills har framgått. Den kliniska forskningen är en fundamental länk i kedjan för att medicinsk forskning ska resultera i innovationer som kan användas inom vården.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att den kliniska forskningen blir ett större område än de 75 miljoner som kommer 2016. Vi hoppas att det ryms fler satsningar i de bredare rubrikerna, säger Olle Stendahl, vice ordförande för Forska!Sverige och tidigare regeringens utredare för klinisk forskning.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Olle Stendahl, vice ordförande, Forska!Sverige
Mobil: 070 8873882
E-post: Olle.stendahl@lio.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.