2018-06-07 11:04Pressmeddelande

Vårdförslag inför valet 2018 – Väljarna oroliga, det krävs kraftfulla åtgärder i vården

null

Hela 84 procent av Sveriges befolkning är oroliga för att de själva eller någon nära anhörig ska drabbas av en sjukdom som inte går att bota. Det framgår av en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige. Samtidigt tror bara varannan person att vi har en jämlik vård i Sverige.

– Oron är en förklaring till att vårdfrågan är så viktig för väljarna. Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna i vården. Frågan är om partierna kommer att uppfylla väljarnas förväntningar om de kommer till makten, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I dag presenterar Forska!Sverige ett vårdpolitiskt program för att möta några av de stora utmaningarna inom vården:

  • Vården skiljer sig åt mellan olika regioner, enligt en statlig utredning. För att öka jämlikheten och kvaliteten krävs ökat utrymme för forskning, utbildning och utveckling i vården.
  • Skador som uppstår inom vården drabbar 110 000 personer varje år och kostar 9 miljarder kronor i ökad vårdtid. För att minska antalet vårdskador krävs en nationell kraftsamling för digitalisering av vårddata. Detta skulle också minska den administrativa bördan i vården.
  • Det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar inom vården. För att dra nytta av kunskapsframstegen inom medicin krävs en rad strukturella åtgärder.

De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och uppgick år 2016 till 402 miljarder kronor. Över 80 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar, som främst drabbar äldre människor. Samtidigt förväntas de som är 80 år eller äldre vara dubbelt så många om bara 23 år.

– För att förbättra vår hälsa, och därmed begränsa kostnaderna, krävs mer fokus på att förebygga sjukdomar. Samtidigt måste vi stärka forskningen och ge patienter tillgång till nya metoder som snabbt ger bättre behandlingsresultat, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


Läs aktuellt på vår hemsida
Läs Forska!Sveriges åtgärdsförlag för vården inför valet 2018
Läs debattartikel i Aftonbladet
Se resultat från opinionsundersökning av TNS Sifo


För ytterligare information, kontakta gärna:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos