2018-06-21 13:27Pressmeddelande

Välkommen till debatt & mingel i Almedalen!

null

Vårdfrågan är central för väljarna och de politiska partierna valåret 2018. Utmaningar som ojämlik vård, onödiga vårdskador och långsam introduktion av nya metoder kräver kraftfulla åtgärder. Men, hur ser partiernas förslag egentligen ut? Kommer de uppfylla väljarnas förväntningar ifall de får makten? Hör minister Helene Hellmark Knutsson tillsammans med politiker från andra partier, under ledning av f d partiledare och socialminister Göran Hägglund.

Tid: den 4/7 kl 17.00-18.30 med efterföljande mingel (dryck och tilltugg)
Plats: Rosas Trädgård, St Hansgatan 22, Visby
Värd:
Capio

Deltagare:
Göran Hägglund, moderator
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
Jonas Eriksson, gruppledare och riksdagsledamot (MP)

Till eventet på Forska!Sveriges hemsida.
Till eventet i Almedalskalendern.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos