2014-10-23 08:54Pressmeddelande

Unikt samarbetsprojekt: ”Agenda för hälsa och välstånd”

null

Regeringen satsar för att få en vård i världsklass. I syfte att snabba på de viktiga förändringar som behövs för att uppnå detta och en konkurrenskraftig life science-sektor, har 25 nyckelaktörer inom medicinsk forskning, företagande, vård och patientorganisationer nu gått ihop i det nya initiativet "Agenda för hälsa och välstånd”.

''Agenda för hälsa och välstånd" är en unik konstellation där medlemmarna tillsammans arbetar fram åtgärdsförslag som är analyserade ur de olika professionernas och patienternas perspektiv. De går framförallt på djupet med hur åtgärderna bör genomföras. Första arbetsmötet hölls den 12e september.

-  Vårt gemensamma fokus är befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Våra operationella förslag kommer att överlämnas till politiker och departement för att snabba på genomförandet av en nationell life science-strategi, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Initiativet drivs av Forska!Sverige och styrgruppen består av följande medlemmar:

·  Apotekarsocieteten

·  Capio

·  Danderyds sjukhus

·  Diabetesorganisationen i Sverige

·  GPH

·  Health Cap

·  Linköpings universitet

·  Karolinska Institutet

·  Karolinska Universitetssjukhuset

·  LIF – de forskande läkemedelsföretagen

·  Linnéuniversitetet

·  Naturvetarna

·  Norrlands universitetssjukhus

·  Nätverket mot cancer

·  Praktikertjänst

·  Riksförbundet HjärtLung

·  Reumatikerförbundet

·  Sahlgrenska Akademin

·  Svenska Läkaresällskapet

·  Sveriges Ingenjörer

·  Svenskt Näringsliv

·  Södersjukhuset

·  Teknikföretagen

·  Umeå universitet

·  Uppsala universitet

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96, E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos