2014-05-22 05:58Pressmeddelande

Sverige tappar forskning – vad måste göras? Debatt med AZs VD, Anna Kinberg Batra, Mikael Damberg m fl

Idag bjuder Forska!Sverige in till en debatt om hur vi ska vända den negativa tillväxten för forskning och utveckling i Sverige. Debatten, som äger rum på Tillväxtdagarna, är högaktuell i och med Pfizers bud på AstraZeneca. Politiker och ledare för företag och akademi kommer diskutera vilka förändringar som behövs för att Sverige ska kunna bli ett mer attraktivt land för företagens FoU-verksamhet.

I debatten medverkar Anna Kinberg Batra (M), Mikael Damberg (S), Jan-Olof Jacke (VD AstraZeneca), Ulf Wahlberg (VP Ericsson), Lena Gustafsson (Rektor Umeå universitet) och Anna Nilsson Vindefjärd (Generalsekreterare Forska!Sverige).

Bakgrund
I Sverige investeras 3,37 procent av BNP i FoU, vilket är mer än i de flesta andra länder.

Sverige är dock sårbart eftersom företag står för mer än två tredjedelar av dessa investeringar och vi tappade en femtedel av vår FoU-andel mellan 2001 och 2011.

Sverige har nu en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling i relation till BNP. I en jämförelse mellan 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet. Det beror främst på minskade företagsinvesteringar. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige.

- Vi kan inte direkt påverka företagsledningars beslut om uppköp. Det som går att påverka är hur attraktivt det är att bedriva sin verksamhet i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd,  generalsekreterare för Forska!Sverige.

Läs Medicinsk forskning i Sverige - Lägesrapport 2014

Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos