2016-06-30 09:59Pressmeddelande

Stor majoritet av politiker och allmänhet vill fördubbla satsningarna på medicinsk forskning

Politiker och allmänheten är överens – Sverige ska vara en världsledande nation inom medicinsk forskning. Åtta av tio svenskar vill dessutom dubblera de offentliga investeringarna i sådan forskning, enligt en ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av stiftelsen Forska!Sverige.

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag två öre till medicinsk forskning. Men åtta av tio svenskar anser att det är ett bra förslag att fördubbla satsningarna till fyra öre per vårdkrona. De får medhåll av sju av tio landstingspolitiker, enligt en parallellt genomförd enkätundersökning på uppdrag av Forska!Sverige.

– Resultaten visar att både politiker och befolkning ser det stora värdet i medicinsk forskning för att förbättra hälsan och skapa ekonomisk tillväxt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Enkätundersökningen visar även att hela 96 procent av Sveriges landstingspolitiker – 98 procent av de som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnderna – anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. Och allmänheten håller med. Sifo-undersökningen visar att 86 procent av allmänheten också tycker att det är viktigt.

Anledningarna som anges är främst:

  • för att utveckla nya mediciner och behandlingar
  • för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet
  • för att öka hälsan för Sveriges befolkning
  • för att skapa ekonomisk tillväxt och jobb

Sju av tio svenskar och åtta av tio politiker tror att forskning för förbättrad hälsa är en del av lösningen när det gäller utmaningen med stigande hälso- och sjukvårdskostnader.

– Det finns ett stort politiskt och folkligt stöd för att öka satsningarna på medicinsk forskning. Höstens proposition för forskning, högre utbildning och innovation är på 10 år och vi borde kunna förvänta oss en kraftfull stärkning av resurserna på sikt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Opinionsundersökningen utfördes av Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, genom 1 000 onlineintervjuer med allmänheten, 18 år och uppåt. Enkätundersökningen till politiker genomfördes av pr-byrån Westander på uppdrag av Forska!Sverige. 2 387 politiker i landstingsfullmäktige samt personer i hälso- och sjukvårdsrelaterade nämnder ombads att svara på en elektronisk enkät. 716 svarade på Forska!Sveriges frågor, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos