2023-09-22 06:31Pressmeddelande

Statens investeringar i medicinsk forskning fortsätter att minska

Anna Nilsson Vindefjärd

Idag släpper Stiftelsen Forska!Sverige en ny lägesrapport. Den visar att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling fortsätter att minska i förhållande till BNP. Forska!Sverige riktar en tydlig uppmaning till regeringen att vända den negativa trenden.

Trots att den förra regeringen hade intentioner att stärka life science-sektorn i Sverige, så stagnerade de statliga investeringarna i forskning inom medicin och hälsovetenskap de senaste åren, sett till faktiska belopp. I förhållande till BNP innebar det en minskning. Det framgår i vår nya Lägesrapport, där vi följer den medicinska forskningen och utvecklingen i Sverige.

Statistik från SCB visar att mellan 2018 och 2022 ökade de statliga investeringarna i medicinsk forskning inte ens med en procent, jämfört med 27 procent för den övriga forskningen. I den nyligen presenterade höstbudgeten gör regeringen generella besparingar på universitet och högskolor.

Vi har respekt för att besparingar behövs i ansträngda tider. Men då den medicinska forskningen inte fått i närheten samma ökningar som andra områden de senaste åren riskerar de ytterligare neddragningarna som sker i höstbudgeten att bli förödande, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Sverige har länge legat i framkant inom medicin och hälsa, något som vård och patienter dragit nytta av, samtidigt som det skapat grund för ett livskraftigt näringsliv som bidragit med skatteintäkter och arbetstillfällen.

Om den statliga finansieringen av medicinsk forskning och utveckling inte hänger med, kan Sverige tappa mark och kompetens på områden där vi tidigare legat långt framme. Det har negativ inverkan på landets ekonomiska tillväxt och även på utvecklingen av sjukvården, som är svenska folkets viktigaste sakpolitiska fråga (Novus juni 2023).

Regeringen bör agera snarast för att vända den negativa trenden för forskningsfinansieringen inom medicin och hälsovetenskap. Det är Sveriges befolkning som drabbas om vi tappar forskningskompetens i landet inom ett område som alla invånare och samhället är beroende av, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige sammanställer årligen statistik om bland annat anslag till medicinsk forskning och utveckling, kliniska prövningar och utgifter för hälso- och sjukvård. Ta del av Lägesrapporten år 2023.

Läs vår debattartikel i Altinget.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Frida Thelin
Kommunikatör
Frida Thelin