2013-08-20 11:56Pressmeddelande

Sifomätning: Tre av fyra oroliga för obotlig sjukdom

Tre av fyra svenskar är oroliga för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av en sjukdom som inte går att bota. Och en tredjedel litar inte på att Sverige har en jämlik vård. Det framgår av en ny Sifoundersökning som presenteras av Forska!Sverige.

– Många människor är oroliga för att drabbas av obotliga sjukdomar. Samtidigt är det relativt många som betvivlar att alla som drabbas får tillgång till jämlik vård oavsett var i Sverige de bor. Det här är något som de politiska partierna måste ta på stort allvar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Frågan om hälsa och vård kommer ofta upp i samhällsdebatten, men tenderar att stanna vid tillgänglighet eller ägandeformer. För den enskilda medborgaren är det dock resultatet av vården som är mest relevant, det vill säga tillgången till bästa möjliga hälsa.

– Det är kvaliteten i vården som räknas. För att den ska förbättras krävs incitament för landstingen att använda kostnadseffektiva metoder i vården och utvärdera resultaten. Idag har vi problemet att den interna budgeten styr starkare än samhällsekonomiska överväganden. Detta tillsammans med att användning av nationella riktlinjer inte är optimalt bidrar till ojämlik vård i landet, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 ---------------------------------------

Sifo ställde denna fråga till 1000 personer i en webbenkät under perioden 15-22 mars 2013: ”Jag är orolig för att jag eller någon nära anhörig skall drabbas av någon sjukdom som inte går att bota.” 35 procent svarade ”instämmer helt” och 42 procent ”instämmer delvis”, medan 20 procent svarade ”instämmer inte alls” och 3 procent ”vet ej”.

Sifo frågade också: ”Jag tror att vi har en jämlik vård i Sverige, det vill säga att patienter som till exempel lider av Alzheimers får tillgång till läkemedelsbehandling i samma utsträckning, oavsett var de bor.” 13 procent svarade ”instämmer helt” och 44 procent ”instämmer delvis”, medan 33 procent svarade ”instämmer inte alls” och 11 procent ”vet ej”.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.