2013-07-11 15:23Pressmeddelande

Sifomätning: Starkt stöd för ökade investeringar i medicinsk forskning

Nio av tio svenskar tycker det är viktigt att Sverige är världsledande inom medicinsk forskning och åtta av tio vill att Sverige ökar investeringarna inom denna forskning. Det framgår av en Sifoundersökning beställd av Forska!Sverige.

 

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går två öre till forskning för att utveckla nya och bättre behandlingar. Det anser 76 procent av svenskarna är för lite. Tio procent anser att det är lagom och ingen att det är för mycket.

– De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör på sikt fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

De svarande angav främst följande skäl till att det är viktigt att Sverige är världsledande inom området:

1.  Sverige bör vara ett föregångsland, vara konkurrenskraftigt och ligga i framkant

2.  Forskningen ger medicinska fördelar så att vården och folkhälsan blir bättre

3.  Sverige behöver behålla och öka kompetensen och utbildningsnivån

4.  Forskning är en grund för framtida arbetstillfällen

5.  Forskningen bidrar till ökad välfärd, bättre ekonomi och exportintäkter via företag som kan vidareutveckla forskningen.

– Svenskarna anser att medicinsk forskning är av stort värde för Sverige, både för hälsan och vårt välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sifo frågade 1.000 personer i en webbenkät under perioden 15-22 mars 2013:

”Hur viktigt är det att vi i Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?” 45 procent svarade ”mycket viktigt” och 43 procent ”ganska viktigt”, medan sju procent svarade ”inte särskilt viktigt” och en procent ”inte alls viktigt”. Fyra procent var tveksamma eller visste inte.

”För varje krona som används till sjukvård i Sverige går samtidigt 2 öre till medicinsk forskning för att utveckla nya och bättre behandlingar. Anser du att det är för mycket, för lite eller lagom?” Ingen svarade ”för mycket”, 76 procent ”för lite” och 10 procent ”lagom”. 14 procent var tveksamma eller visste inte.

”Hur viktigt är det att vi i Sverige ökar investeringarna i medicinsk forskning och dess tillämpning?” 40 procent svarade ”mycket viktigt” och 48 procent ”ganska viktigt”, medan fyra procent svarade ”inte särskilt viktigt” och noll procent ”inte alls”. Åtta procent var tveksamma eller visste inte.

Läs Sifo-mätningen

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703 883 596

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.