2013-06-27 09:14Pressmeddelande

Sifomätning: Medicinsk forskning för hälsa är viktig för fyra av tio väljare

null

Partiernas politik när det gäller medicinsk forskning för hälsa har stor eller ganska stor betydelse för fyra av tio i deras val av parti i kommande riksdagsval. Samtidigt känner åtta av tio till partiernas politik i frågan ganska dåligt eller inte alls. Det framgår av en ny Sifoundersökning som presenteras av Forska!Sverige.

– Det är mycket beklagligt att partierna inte är tydligare med var de står när det gäller satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Allmänheten har god förståelse för de olika sätt som medicinsk forskning bidrar till hälsa och välstånd i samhället och en stor majoritet vill att Sverige ska öka investeringarna.

Frågan om hälsa och vård kommer ofta upp i debatten, men tenderar att stanna vid tillgänglighet eller ägandeformer. För den enskilda väljaren är det dock resultatet av vården som är mest relevant, det vill säga tillgången till bästa möjliga hälsa.

– Det är kvaliteten i vården som räknas och många svenskar ser behovet av en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. Det parti som tydliggör sina ambitioner inom det området har mycket att vinna, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sifo ställde denna fråga till 1.000 personer i en webbenkät under perioden 15-22 mars 2013: ”Hur stor betydelse har partiernas politik gällande medicinsk forskning för hälsa i ditt val av parti i kommande riksdagsval?” Nio procent svarade ”mycket stor” och 29 procent ”ganska stor”, medan 38 procent svarade ”inte så stor” och 12 procent ”ingen alls”. Tolv procent var tveksamma eller visste inte.

Sifo frågade också: ”Hur väl känner du till partiernas politik gällande medicinsk forskning för hälsa?” En procent svarade ”mycket väl” och nio procent ”ganska väl”, medan 52 procent svarade ”ganska dåligt” och 32 procent ”inte alls”. Sex procent var tveksamma eller visste inte.

Läs Sifo-mätningen

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos