2012-08-30 15:15Pressmeddelande

Seriös satsning krävs för att nå regeringens forskningsmål

Forska!Sverige välkomnar de intentioner för svensk forskning som utbildningsminister Jan Björklund presenterar på DN Debatt i dag. Regeringens förslag till strukturförändringar är efterfrågade, men för att göra Sverige konkurrenskraftigt krävs en rejäl satsning i budgeten.

– Regeringen måste göra en seriös satsning i den kommande forskningsbudgeten om Sverige ska kunna bli en ledande forskningsnation, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Enligt Forska!Sverige är Sveriges forskningssatsningar inte så offensiva som regeringen vill få det att framstå. Bara i Norden investerar Finland, Danmark och Island mer än Sverige, enligt SCB:s statistik på FoU-medel i statsbudgeten som andel av BNP mellan 2008-2011. Den siffra som Björklund hänvisar till (plats tre i världen) stämmer bara om man räknar in företagens investeringar.

 Anders Borg klargjorde nyligen att forskning är ett av tre områden där satsningar kommer göras framöver för att stärka Sverige inför framtiden.

– Anders Borg är på rätt väg. Tittar vi på exempelvis medicinsk forskning för hälsa ser vi att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning i Sverige i dag utgör knappt 0,2 procent av BNP, medan vårdkostnaderna utgör 9,5 procent. Förenklat kan man säga att för varje skattekrona som läggs på vård, läggs 2 öre på att kunna ge bättre behandlingar och prevention i framtiden. Här finns pengar att spara genom att minska vårdkostnader och pengar att tjäna på exportintäkter, om vi lyckas attrahera life science-industrin till Sverige, menar Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige anser att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning och dess tillämpning på sikt bör fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona, vilket skulle innebära en ökning från 6 till 12 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.