2016-11-29 18:30Pressmeddelande

Rättelse från Forska!Sverige

Forska!Sverige beklagar att stiftelsen i ett pressmeddelande felaktigt angav att den statliga investeringen i medicinsk forskning minskar väsentligt som andel av BNP till 2020.

I gårdagens pressmeddelande angav Forska!Sverige att regeringens ökade statliga investering i medicinsk forskning och utveckling med omkring 600 miljoner kronor skulle innebära en sänkning i relation till BNP, från 0,19 procent 2016 till 0,17 procent 2020.

– Våra beräkningar tog inte hänsyn till uppräkningen av befintliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling. Därför blev bilden tyvärr missvisande, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

För att bibehålla dagens nivå, där statens investeringar i medicinsk forskning och utveckling motsvarar 0,19 procent av BNP, behöver anslagen öka med omkring 1,4 miljarder kronor till 2020, med utgångspunkt i Konjunkturinstitutets prognos för hur BNP utvecklas. Regeringen ökar enligt Forska!Sveriges beräkningar anslagen med drygt 600 miljoner kronor 2020 i sin forskningspolitiska proposition. Utöver detta kommer de befintliga anslagen att räknas upp under perioden, men det är i dag inte klart hur mycket. Därför kan vi inte beräkna hur stora de totala anslagen kommer att vara i relation till BNP.

– Vi beklagar att vi lämnat felaktig information, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
070-388 35 96
anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos