2017-09-18 14:59Pressmeddelande

Pressinbjudan till Forska!Sverige-dagen den 25 september: Forskningsministern diskuterar ledarskap

null

Hur kan stärkt ledarskap göra Sverige konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning, innovation och vård? Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), Ulf Kristersson (M) och Karolinska Institutets nya rektor Ole Petter Ottersen finns bland dem som diskuterar frågan på Forska!Sverige-dagen den 25 september. Medier inbjuds att närvara.

På Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv, sjukvård, fackförbund, myndigheter och patientorganisationer för samtal om hur vi kan öka hälsa och välstånd i Sverige.

Det krävs starkt ledarskap för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation, liksom för att öka kvaliteten i vården. Ledare inom dessa sektorer beskriver under dagen vilka utmaningar och möjligheter de upplever i sitt ledarskap. En gedigen politikerpanel, under ledning av förre socialministern Göran Hägglund, diskuterar hur politikerna kan skapa bättre förutsättningar för starkt ledarskap inom akademi, näringsliv och vård.

Senare under kvällen delas stiftelsen Forska!Sveriges utmärkelser ut till en forskare och en politisk beslutsfattare som gjort stora insatser för den medicinska forskningen. I år delas även en hedersutmärkelse ut till en person med ett livslångt engagemang i forskningsfrågor.

Deltagare i programmet kommer att finnas tillgängliga för intervjuer under dagen.

Se hela programmet här.
Se deltagarlistan här.

Tidpunkt: Måndagen den 25 september, kl.13.45–17.20
Plats: Gamla Riksarkivet, Birger Jarls torg 2A, Stockholm

Medier är varmt välkomna att delta under dagen.För att underlätta planeringen, anmäl dig till Maria Olsson, 070-649 04 56, maria.olsson@forskasverige.se

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos