2013-10-14 06:12Pressmeddelande

Pressinbjudan: Medicinsk forskning som framtidsfråga på Forska!Sverige-dagen

Forska!Sverige-dagen äger rum på Nya Varvet i Göteborg den 21 oktober. Temat för konferensen är den medicinska forskningens betydelse för hälsa och välstånd. Vice statsminister Jan Björklund kommer att delta, tillsammans med en mängd andra politiker. Leif Johansson, styrelseordförande för AstraZeneca är huvudtalare. På konferensen delas
även Forska!Sveriges årliga utmärkelser ut.

- Betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd har blivit allt mer uppmärksammad av politiker. På Forska!Sverige-dagen diskuterar vi hur de negativa trenderna för medicinsk
forskning och företagande i Sverige ska kunna vändas. Vi diskuterar också hur ny kunskap snabbare ska komma patienterna till godo, i syfte att förbättra medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Tolv politiker (partiledare/partisekreterare/riksdagsledamöter) från S, M, MP, FP, C och KD deltar i diskussionen som kommer hantera kärnfrågor inför valet 2014: hälsa, arbetstillfällen, ekonomi samt forsknings- och kunskapsbas.

- Forska!Sverige-dagens sammansättning av beslutsfattare från politik, näringsliv, vård, akademi och patientorganisationer borgar för en konstruktiv diskussion om hur vi ska förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och hälsa i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Under dagen kommer även Forska!Sveriges årliga utmärkelser att delas ut till en forskare och en politisk beslutsfattare som gjort stora bedrifter för den medicinska forskningen.

Media inbjuds att delta.

Tid: 21 oktober 14.00 – 17.30

Plats: Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Aulan, Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Göteborg

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

070-388 35 96, anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.