2016-04-27 09:30Pressmeddelande

Pressinbjudan Forska!Sverige-dagen: Sveriges roll som forskningsnation

null

Den 2 maj är det dags för Forska!Sverige-dagen. Under dagen diskuterar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson bland annat utmaningen med en åldrande befolkning och ökande vårdkostnader.

På Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv, sjukvård, fackförbund, myndigheter och patientorganisationer för konstruktiva samtal om hur vi kan förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och hälsa i Sverige.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson diskuterar den kommande forskningspropositionen med en politikerpanel. Dessutom får vi höra internationella talare ge sin syn på vilken roll Sverige kan ta internationellt för att möta hälsoutmaningen och presentera andra länders satsningar, till exempel Australiens fördubbling av medicinsk forskning. Talare från svensk forskning, vård och företag presenterar konkreta exempel på hur sjukvårdskostnaderna kan begränsas.

Senare under kvällen delas Forska!Sveriges utmärkelser ut till en forskare och en politisk beslutsfattare som gjort stora bedrifter för den medicinska forskningen. I år delas även en hedersutmärkelse för första gången ut till en person med ett livslångt engagemang i forskningsfrågor.

Se program här

Datum och tid: måndagen den 2 maj, kl.13.30–17.25
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Medier är varmt välkomna att delta under dagen.
För anmälan, vänligen kontakta:
Maria Olsson, 070-649 04 56,
maria.olsson@forskasverige .se

För ytterligare information, kontakta: Helena Wållberg, projektledare Forska!Sverige,
076-820 86 99, helena.wallberg@forskasverige.se

Foto: Kristian-Pohl/regeringskansliet, EFPIA, Jean-François Dars

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos