2018-11-27 10:29Pressmeddelande

Pressinbjudan Forska!Sverige-dagen 28e november: AI som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i Sverige och vilka möjligheter finns?

null

Hur kan Sverige bli ledande i att utveckla och använda AI för hälsa? Vad gör Danmark och Finland? Vad borde vi göra? Mikael Damberg, Göran Hägglund, regeringens life science-samordnare Jenni Nordborg, riksdagspolitiker och ledande AI-forskare och läkare finns bland dem som diskuterar frågan på Forska!Sverige-dagen den 28e november.

Media inbjuds att närvara.

På Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv, sjukvård, professionsförbund, myndigheter och patientorganisationer för samtal om hur vi kan öka hälsa och välstånd i Sverige – i år med fokus på AI.

Årets Forska!Sverige-dag kommer att ge en inblick i hur långt vi har kommit med forskning och praktisk användning av AI i vården. Vi får en bild av både framgångar, möjligheter och utmaningar. Talare från Danmark och Finland kommer berätta om de stora satsningar som deras regeringar nu gör inom området.

En gedigen politikerpanel, under ledning av förre partiledaren och socialministern Göran Hägglund, kommer att diskutera vad som krävs för att Sverige framgångsrikt ska kunna utveckla och använda AI för hälsa.

Senare under kvällen delar stiftelsen Forska!Sverige ut årets politikerutmärkelse, forskarutmärkelse och hedersutmärkelse till betydelsefulla personer som har gjort stora insatser för den medicinska forskningen.

Deltagare i programmet kommer att finnas tillgängliga för intervjuer. Se kontakt nedan för att boka in tid.

Se hela programmet här.
Se deltagarlistan här.
Se information om Forska!Sveriges utmärkelser 2018 här.

Tidpunkt: onsdagen den 28e november, kl.13.00 – 17.00
Plats: Myntkabinettet, Stockholm

Media är varmt välkomna att delta under dagen.
Anmäl dig till Hanna Agardh, sr projektledare, Forska!Sverige, hanna.agardh@forskasverige.se

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd