2018-05-23 10:50Pressmeddelande

Pressinbjudan 24 maj: Unik möjlighet för Sverige att förbättra vård genom synkroniserad vårddata

null

Välkommen som journalist att delta i vårt lunchseminarium om vårddata imorgon 24 maj kl 11.45-13.15 på Karolinska institutet!  Hög tid att agera för en synkroniserad och digitaliserad vårddata för Sveriges patienters bästa.

Organisationerna i  Forska!Sveriges: ”Agenda för hälsa och välstånd” har gemensamt arbetat fram konkreta åtgärdsförslag riktade till regeringen, myndigheter och landstingen. På seminariet presenteras förslagen och vägen framåt diskuteras med politiker på regerings- och landstingsnivå.

Seminariet arrangeras av Forska!Sverige med tillsammans med Karolinska Institutet som värd.

Läs vår debattartikel i DN 6 maj här. 
Ta del av vår rapport Vårddata - hög tid att agera här.
Ta del av programmet för seminariet här. 

Föranmäl dig gärna till Ulrika Strömqvist, kommunikationsstrateg på Forska!Sverige, till mail ulrika.stromqvist@forskasverige.se eller via telefon 0705-61 96 19.

Välkommen!

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos