2022-05-12 06:28Pressmeddelande

Precisionshälsa – vägen framåt: Välkommen till livestreamat lunchseminarium idag

Idag samlar Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” representanter från politiken, berörda myndigheter, akademi, vård, företag och patientorganisationer för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa. Diskussionerna baseras på ett nytt kunskapsunderlag som presenterades den 26 april.

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Införandet av precisionshälsa innebär en modernisering av hälso- och sjukvården och utgår från den enskilda patientens förutsättningar.

–  Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser, säger Tobias Alfvén, ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Den 26 april presenterade Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” ett nytt kunskapsunderlag som beskriver möjligheterna med precisionshälsa, konkreta mål och de förutsättningar som måste finnas på plats för att nå målen.

–  Vi som tagit fram kunskapsunderlaget representerar akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer. Gruppens breda sammansättning ger oss en unik möjlighet att bidra med analyser av vad som krävs för att Sveriges befolkning ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Idag, den 12 maj, samlas representanter från politiken, berörda myndigheter, akademi, vård, företag och patientorganisationer för att diskutera slutsatserna i rapporten och vilka omställningar som krävs.

–  Sverige har goda möjligheter att utveckla och dra nytta av precisionshälsa, men det kräver politisk handlingskraft och omställningar på flera områden. Det ser vi fram emot att diskutera idag, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Under det livestreamade lunchseminariet lanseras även en kortfilm med tio exempel på pågående projekt inom precisionshälsa i Sverige.

Se program och mer information om det livestreamade lunchseminariet

Följ här via livestream

Läs kunskapsunderlaget Precisionshälsa – vägen framåt

Läs en sammanfattning av kunskapsunderlaget

Läs en debattartikel i Aftonbladet där kunskapsunderlaget presenterades

Läs mer om arbetet i ”Agenda för hälsa och välstånd” och dess medlemmar

Se tidigare rapporter


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos