2013-05-14 15:14Pressmeddelande

Politiker och företagare i debatt om medicinska innovationer

På Tillväxtdagarna den 15 maj bjuder Forska!Sverige in till debatt om företagande och tillväxt. Vid ett panelsamtal med företagare och politiker diskuteras vilka politiska förändringar som behövs för att förbättra förutsättningarna för life science-företag i Sverige.

I debatten medverkar bland andra Christian Kinch, vd för Bactiguard, Torbjörn Kronander, vd för Sectra samt riksdagsledamöterna Hans Rothenberg (M) och Jonas Eriksson (MP).

– Forskningsbaserade företag bidrar till tillväxt, inte minst inom life science. Men företag som jobbar med medicinska innovationer hindras dessvärre i att utveckla sin verksamhet i Sverige, vilket leder till att vi förlorar arbetstillfällen, kompetens och exportintäkter, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

På Forska!Sveriges debatt på Tillväxtdagarna medverkar även Adam Hill, UK Life Science Investment organization från Storbritannien för att berätta om de satsningar landet gjort för att förbättra förutsättningarna för life science-företag. Före detta statsminister Ingvar Carlsson kommer också att prata om vilka förändringar som krävs i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.