2015-07-01 12:26Pressmeddelande

Politiker ger grönt ljus för åtgärdsförslag

null

Forska!Sverige inledde Almedalsveckan med ett fullsatt debatt- och mingelevent där politiker och aktörer från både akademi, vård och näringsliv samlades för att ta del av de 14 konkreta åtgärdsförslag för life science som arbetats fram i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Efter inledande presentation av förslagen berättade den inbjudna politikerpanelen om sina partiers ambition för life science i Sverige. Därefter tog de ställning till de 14 förslagen genom att ge grönt eller rött ljus.

-Vi ser en enighet, över partigränserna, om de satsningar som behövs i flera delar av systemet för att stärka life science i Sverige. Det är viktigt, för vi har ingen tid att förlora på partipolitiskt spel när det gäller framtidsfrågan om Sverige som life science nation, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska!Sverige.

I politikerpanelen fanns:
Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
Betty Malmberg, riksdagsledamot M
Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP
Anders W Jonsson, riksdagsledamot C
Penilla Gunther, riksdagsledamot KD
Elisabeth Knutsson, riksdagsledamot MP

Under Almedalsveckan har Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd även deltagit i, bland annat, LIF- de forskande läkemedelsföretagens seminarie "Världsledande inom Life Science - strategierna finns, dags för verkstad" tillsammans med Anders Lönnberg, samordnare för Life Science, Marie Morell (M) och Anders Blanck, VD LIF.

Till:
Rapporten
”Agenda för hälsa och välstånd”
Sammanfattning av rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”
Mer om projektet "Agenda för hälsa och välstånd"


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

www.forskasverige.se

@forskasverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos