2019-05-07 08:30Pressmeddelande

Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande

null

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen. På internationella astmadagen den 7 maj uppmanar Forska!Sverige regionerna att skyndsamt jämna ut de geografiska skillnaderna i allergivården.

Årets pollensäsong är här, och den kan enligt experter bli den värsta på 45 år. I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma. Samtidigt ger forskning hopp till de drabbade.

– Tack vare forskningens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt, eftersom de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar eller till och med försvinner helt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Dessvärre visar siffror från allergiforskningsföretaget ALK att antalet som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017, i Norrbottens län var motsvarande siffra enbart 9 patienter per 10 000 invånare.

– Astma och allergi är en av våra största folksjukdomar. För den enskilde innebär det ofta stora inskränkningar i vardagen och en försämrad livskvalitet för såväl drabbade som anhöriga. Allergisk snuva, inklusive nedsatt produktivitet på arbetet, kostar Sverige upp till 12 miljarder kronor årligen. Att inte använda de behandlingar som finns skapar onödigt lidande och är slöseri med samhällets resurser. Vi uppmanar regionerna att jämna ut skillnaderna och se till att effektiva behandlingar kommer patienterna till del oavsett vart i landet de bor, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.


Siffror för respektive landsting per 10 000 invånare i januari månad 2018. Källa: ALK

Norrbotten 9 patienter
Västerbotten 9 patienter
Västernorrland 12 patienter
Jämtland/Härjedalen 10 patienter
Gävleborg 14 patienter
Dalarna 20 patienter
Uppsala 18 patienter
Värmland 24 patienter
Västmanland 10 patienter
Stockholm 18 patienter
Sörmland 11 patienter
Örebro 14 patienter
Västra Götaland 15 patienter
Östergötland 14 patienter
Jönköping 13 patienter
Halland 48 patienter
Kronoberg 17 patienter
Gotland 35 patienter
Kalmar 21 patienter
Blekinge 18 patienter
Skåne 21 patienter

Läs Forska!Sveriges faktablad om värdet av forskning inom astma och allergi

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.
Mobil: 0703-88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd