2020-10-12 06:42Pressmeddelande

Nytt faktablad om reumatiska sjukdomar: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Hur många lever med reumatiska sjukdomar i Sverige? Vad kostar det samhället? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att förbättra livet för de drabbade och samtidigt spara pengar? Den 12 oktober, på internationella reumatikerdagen, lanserar Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på frågorna.

Reumatism är ett samlingsnamn för omkring 200 olika sjukdomar varav många är inflammatoriska. En av de vanligaste är ledgångsreumatism som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper och bryter ner leder. I Sverige lever omkring 75 000 personer med sjukdomen som är 2–3 gånger så vanlig bland kvinnor som män. De drabbade har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och utan behandling kan det leda till ett kortare liv.  

- Utöver ett stort mänskligt lidande leder reumatiska sjukdomar ofta till omfattande samhällskostnader genom att de drabbade får nedsatt funktionsförmåga. År 2014 uppgick den årliga kostnaden för personer med ledgångsreumatism i Sverige till drygt 4 miljarder kronor, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Tack vare forskningens framsteg finns idag effektiva behandlingar. Ett exempel är biologiska läkemedel där forskningen visat att behandling, inom fem år efter sjukdomsdebuten, mer än fördubblar chansen att återfå arbetsförmågan. Forskningen har även visat att patienter med ledgångsreumatism som behandlas med TNF-hämmare, och svarar bra på dessa, inte löper högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än den övriga befolkningen.

- I vårt faktablad om reumatiska sjukdomar visar vi exempel på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade. Du får möta Anca Catarina, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet, som bland annat berättar om förhoppningen att det ska finnas ett botemedel mot ledgångsreumatism inom 10–15 år. Vi har även intervjuat Birgitta Jacobsson som lever med ledgångsreumatism och beskriver hur hon tack vare medicinsk forskning fått livet tillbaka, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Genom medicinsk forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder. Det gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler.

 - Men för varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Förslaget stöds av nära 80 procent av befolkningen enligt en Sifo-undersökning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Forska!Sveriges faktablad om reumatiska sjukdomar som är en del i serien ”Värdet av Forskning”.

Se en kort film om Birgitta Jacobsson som berättar hur det är att leva med ledgångsreumatism och hur medicinsk forskning bidragit till att hon fått sitt liv tillbaka.

Se en kort film där professor Anca Catarina berättar sin forskning, och förhoppningen om att det ska finnas ett botemedel mot ledgångsreumatism inom 10–15 år. 

Läs en av våra debattartiklar om reumatiska sjukdomar

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos