2020-10-20 06:06Pressmeddelande

Nytt faktablad om osteoporos: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Hur vanligt är det med osteoporos i Sverige? Vad kostar sjukdomen? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och förbättra livet för de drabbade? Den 20 oktober, på internationella osteoporosdagen, lanserar Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på frågorna.

Osteoporos, även kallat benskörhet, är en förändring av skelettets struktur. Det innebär att benvävnaden blir mindre tät och skelettets hållfasthet försvagas med konsekvensen att det lättare bryts. Det är ett symtomfritt och progressivt tillstånd, en så kallad ”tyst sjukdom”. Den gör i sig inte ont, men de eventuella frakturerna ger smärta och det är ofta i samband med dessa som osteoporos upptäcks som bakomliggande orsak. Efter den första frakturen ökar risken för fler frakturer. Osteoporos är ett vanligt tillstånd i Sverige och risken att drabbas ökar med åldern. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år riskerar att drabbas under sin livstid.

Utöver ett stort mänskligt lidande för den drabbade innebär osteoporos stora samhällskostnader. Varje år uppstår mellan 80 000 och 90 000 osteoporosfrakturer i Sverige, varav 15 000 – 16 000 i höfterna. Höftfrakturer, som ofta drabbar redan sköra grupper, är de mest kostsamma för samhället och upp till 30 procent av de som får en höftfraktur dör inom ett år.

–  I vårt faktablad visar vi på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I en intervju med professor Kristina Åkesson tydliggörs hur medicinsk forskning bidragit till att det idag finns flera behandlingsalternativ som förbättrar livskvaliteten för de drabbade. I en kort film berättar Siv Ögren, som levt med osteoporos i tio år, hur forskningens framsteg gjort att hon idag kan leva ett aktivt liv med cykling och skidåkning, utan att behöva oroa sig för återkommande frakturer. Det är ett exempel på att medicinsk forskning skapar ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder. Det gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler.

–  Men för varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att i samband med kommande forskningspolitiska proposition ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Förslaget stöds av nära 80 procent av befolkningen enligt en ny Sifo-undersökning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Forska!Sveriges nya faktablad om osteoporos som är en del i serien ”Värdet av forskning”.

Se en kort film om Siv Ögren som berättar hur det är att leva med osteoporos och hur medicinsk forskning bidragit till att hon åter kan leva ett aktivt liv.

Läs en intervju med professor Kristina Åkesson som berättar om den senaste forskningen och hopp för framtiden.

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos