2022-12-27 07:19Pressmeddelande

Nytt faktablad om cancer: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Hur många drabbas av cancer i Sverige? Hur stora är kostnaderna för samhället? Vilken betydelse har forskning och utveckling i att rädda liv och spara pengar? Idag presenterar stiftelsen Forska!Sverige ett nytt faktablad och filmer som adresserar dessa frågor.

Cancer är inte en sjukdom, utan många. Totalt innefattar samlingsnamnet ca 200 olika sjukdomar som delas in i olika undergrupper beroende på var i kroppen de uppstår. I Sverige är de vanligaste cancerformerna prostata-, bröst- och hudcancer.

– Idag presenterar vi ett nytt faktablad om cancer för att uppmärksamma sjukdomen och de som drabbas. Det är viktigt att ha en bild av både antal drabbade och de kostnader som sjukdomen bär med sig. Samtidigt visar vi betydelsen av forskning, både de framsteg vi drar nytta av idag och de projekt som ger oss hopp för framtiden, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare stiftelsen Forska!Sverige.

  • Många drabbas: Var tredje person i Sverige förväntas få cancer under sin livstid. År 2021 insjuknade 68 810 personer i cancer i Sverige.  
  • Dyrt för samhället: De totala samhällskostnaderna för cancer i Sverige beräknades till över 52 miljarder kronor år 2017.
  • Screening räddar liv: I Sverige sänker regelbunden screening för livmoderhalscancer risken att drabbas med ca 90 procent. Bröstcancerscreening minskar dödligheten med uppemot 25 procent. Införandet av tarmcancerscreening i Sverige beräknas kunna spara 300 liv per år.

I faktabladet visar stiftelsen Forska!Sverige på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade och samtidigt minska samhällets kostnader. I en kortfilm berättar professor Gunilla Enblad om framstegen inom immunterapi.

Tack vare forskning som lett till förbättrad diagnostik och behandling minskar dödligheten i cancer. Den relativa tio-årsöverlevnaden har ökat till över 70 procent för både män och kvinnor i Sverige, från 35 respektive 46 procent i början av 1980-talet. I en kortfilm delar Ewa Carlsson med sig om sin erfarenhet av att drabbas av cancer.

– Dubbelt så många personer i Sverige beräknas leva med en cancerdiagnos 2040 jämfört med idag, vilket uppskattas öka samhällskostnaderna till runt 70 miljarder kronor per år. Men det finns goda förutsättningar att i ökad utsträckning dra nytta av screening, vilket beräknas minska behandlingskostnaderna kraftigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

--------

Läs Forska!Sveriges faktablad om cancer som är en del i serien Värdet av forskning.

Se Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi, berätta om sin forskning inom immunterapi.

Se en intervju med Ewa Carlsson, som efter en längre tid med ont i magen och andra diffusa symptom blev opererad och fick veta att hon drabbats av sarkom.

Läs Forska!Sveriges debattartikel publicerad i Dagens Samhälle.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Frida Thelin
Kommunikatör
Frida Thelin