2017-03-28 09:17Pressmeddelande

Nytt faktablad: Forskning om allergisjukdomarna kan hjälpa många

null

Hur vanligt är det med allergier i Sverige? Hur många barn får astma? Vad kostar det? Och hur kan forskning bidra till att spara pengar och förbättra livet för alla drabbade? Det kan du läsa om i Forska!Sveriges nya faktablad om astma och allergi.

Det har skett en stor ökning av astma och allergi världen över och allergisjukdomarna utgör en av vår tids största folksjukdomar. Något som blir extra tydligt när pollensäsongen står för dörren. Idag har omkring 40 procent av Sveriges befolkning någon form av allergisk sjukdom.

– I vårt faktablad visar vi exempel på den medicinska forskningens betydelse för att skapa hälsa och välstånd. Du får också möta Christer och Mirja, en patient och en forskare som berättar om forskningens roll i deras liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Allergier debuterar ofta tidigt i livet och kan leda till livslånga besvär med stora inskränkningar i vardagen. Många upplever oro, ångest och utanförskap. Förutom kroniska besvär, leder allergisjukdomar också till stora kostnader för individen och för samhället.

– Genom forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Men för varje krona som används till sjukvård i Sverige går bara två öre till medicinsk forskning. På sikt bör de offentliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sveriges nya faktablad om astma och allergi är en del i serien ”Värdet av forskning”.

Se kort film om Christer som berättar hur det är att leva med svår astma och hur hans liv förändrades när han fick möjlighet att delta i en klinisk prövning av ett nytt astmaläkemedel.

Se kort film om Mirja som forskar på nya sätt att bota matallergi.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96, E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos