2022-07-07 06:04Pressmeddelande

Ny Sifo-undersökning visar: Enbart 10 procent instämmer helt i att vården är jämlik

Enbart 10 procent instämmer helt i att vi har en jämlik vård, 8 av 10 är rädda för att få en obotlig sjukdom och endast 15 procent tror att landets patienter har tillgång till de säkraste och bästa behandlingarna. Det är några av resultaten från en ny Sifo-undersökning, beställd av Forska!Sverige.  

Både väljare och politiska partier menar att vården är en av de viktigaste frågorna inför valet. Samtidigt står vården inför utmaningar. De offentliga kostnaderna fortsätter att öka och uppgick år 2020 till cirka 573 miljarder kronor. Flera statliga utredningar bekräftar att hälso- och sjukvården inte är jämlik i Sverige.

En ny Sifo-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar bland annat att:

  • 8 av 10 oroar sig för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av en obotlig sjukdom.
  • 10 procent instämmer helt i att vården är jämlik.
  • 15 procent instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och bästa behandlingarna.
  • 27 procent instämmer helt i att den svenska sjukvården kommer ta väl hand om dem när det behövs.

–  Medicinsk forskning för hälsa är en förutsättning för att möta utmaningarna i vården och öka välståndet i Sverige. Den uppfattningen delar vi med de tillfrågade. Hela 89 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I en annan Sifo-undersökning som presenterades i december år 2021 anger 73 procent av de tillfrågade att den medicinska forskningen är en del av lösningen på de stigande hälso- och sjukvårdskostnaderna. 81 procent anser även i den nya Sifo-undersökningen att regeringen bör öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning för hälsa till att motsvara 4 öre per vårdkrona.

–  I en ny valenkät anger samtliga partier och 99 procent av riksdagskandidaterna att det är viktigt att Sverige är en världsledande forskningsnation. Vi uppmanar partierna att efter valet gå från ord till handling och prioritera investeringar i medicinsk forskning och utveckling, och därmed befolkningens hälsa och landets välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo, till väljarna

Läs Forska!Sveriges valenkät till partierna

Läs Forska!Sveriges valenkät till riksdagskandidaterna

Läs Forska!Sveriges valmanifest

Läs en debattartikel i Altinget där delar av resultatet presenterades

Se Forska!Sveriges tidigare opinionsundersökningar, utförda av Sifo


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos