2021-12-22 06:17Pressmeddelande

Ny Sifo-undersökning visar: 93 procent vill dela sin hälsodata

93 procent av allmänheten säger ja till att anonymt dela sin hälsodata, enligt en ny Sifo-undersökning som presenteras idag. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen i insamlad data vilket drabbar patienterna. Stiftelsen Forska!Sverige uppmanar regeringen att prioritera patienterna och vidta fyra åtgärder som bidrar till att ge medborgarna den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till.  

Hälsodata består av information som beskriver en individs hälsa. Informationen kan komma från vården, klinisk forskning eller från individen själv.

– Det finns en stor mängd data som rätt samordnad och använd skulle bidra till en jämlik vård, färre vårdskador och effektivare behandlingar. Idag hanteras denna data främst på de lokala sjukhusen och i de 21 regionerna och avsaknaden av samordning drabbar patienterna, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Varje år drabbas mellan 93 000 och 98 000 vuxna patienter på svenska akutsjukhus av vårdskador som kan undvikas, enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner.

– Genom att samla in, använda och dela hälsodata, exempelvis analysresultat från blodprover och EKG, så att resultat av behandlingar kan jämföras går det att öka kvaliteten och minska antalet vårdskador, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Enligt en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, instämmer endast 13 procent av de tillfrågade helt i att vi har en jämlik vård i Sverige. Hela 34 procent instämmer inte alls. Undersökningen visar även att bara 20 procent instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och mest effektiva behandlingarna. Med gemensamma standarder för lagring och utbyte av data blir det möjligt att följa och analysera vården av patienter på ett enhetligt sätt i hela landet, justera avvikelser och därmed öka jämlikheten i vården.

– Det ger även ett större patientunderlag i kliniska studier vilket ökar möjligheterna att utveckla nya behandlingar och ersätta de som visar sig vara mindre effektiva, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Enligt Sifo-undersökningen säger 93 procent ja till att dela sin hälsodata för att exempelvis främja medicinsk forskning och förbättra vården.

– Befolkningen inser värdet av hälso- och vårddata och har förtroende för att deras data används på ett sätt som gagnar forskning och vård. Vi utgår från att regeringen prioriterar patienternas bästa och därför snarast agerar för att möjliggöra integritetssäker insamling, användning och delning av hälsodata, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Tillsammans med sex patientorganisationer uppmanar stiftelsen Forska!Sverige i en debattartikel regeringen att prioritera patienternas bästa och agera för att möjliggöra integritetssäker insamling, användning och delning av hälsodata.

Läs Sifo-undersökningen

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där Sifo-undersökningen presenteras

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där delar av Sifo-undersökningen tidigare presenteras

Läs Forska!Sveriges tidigare opinionsundersökningar, utförda av Sifo

Läs granskningen utförd av Sveriges Kommuner och Regioner


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos