2018-05-24 16:52Pressmeddelande

Ny Sifo inför GDPR – Allt fler villiga att dela sina hälsodata

null

I morgon, den 25 maj 2018, träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att hela 95 procent av allmänheten är villig att anonymt dela med sig av sin vårddata.

– Det är mycket positivt att allmänheten är beredd att dela med sig av sin vårdinformation. Synkroniserade system för vårddata kan minska antalet vårdskador, öka vårdkvaliteten, leda till en mer jämlik vård samt öka integritetsskyddet, patient­säkerheten och patientdelaktigheten, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare i stiftelsen Forska!Sverige.

I en ny Sifo-undersökning, beställd av Forska!Sverige, säger 95 procent av befolkningen ja till att dela sina hälsodata, för ett eller flera av dessa syften:

  • Främja medicinsk forskning (87 procent)
  • Förbättra patientvård (71 procent)
  • Stödja myndigheters arbete att till exempel utveckla folkhälsa och smittskydd (61 procent)
  • Öka sin egen delaktighet och på sikt få mer kunskap om den egna hälsan (57 procent)

Andelen som är positiv till att dela sina hälsodata har till och med ökat något sedan 2016, då 93 procent svarade ja.

– Patienter, vårdgivare, forskare och företag måste få bättre möjlighet att bidra till insamling, användning och delning av data, och det måste ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Juridiken runt vårddata är dock komplex och svår att överblicka. Det kan leda till att personalen inte vågar samla in vårddata, vilket drabbar patienterna.

– Vi föreslår att landstingen säkerställer att en dataskyddsorganisation etableras. Personalen bör utbildas i vilka vårddata som får och ska sparas, vem som är ansvarig samt hur data ska hanteras, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs rapporten från Agenda för hälsa och välstånd: ”Vårddata – hög tid att agera”

+++

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo, via 1 000 onlineintervjuer under perioden den 20-25 april 2018. Den exakta frågeställningen löd: ”För vilket/vilka ändamål skulle du säga ja till att din hälsodata, som till exempel resultatet av ett blodprov eller effekten av en behandling, används anonymt för att...”

+++

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Ulrika Strömqvist, kommunikationsstrateg, Forska!Sverige
Mobil: 070-570 57 25
E-post: ulrika.stromqvist@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos