2015-05-06 08:05Pressmeddelande

Ny rapport och trippelministerkonferens idag – handlingsplaner för life science i Sverige

null

Idag, 6e maj, släpps en ny rapport med 14 åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige. Syftet är att vända den negativa utvecklingen för life science i Sverige.

Sverige har halkat efter i forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Det drabbar enskilda individer och bidrar till att life science företag lämnar landet.

- Sverige och dess invånare har helt enkelt inte råd att fortsätta tappa forskning och företag inom life science. Det krävs politiska beslut om effektiva åtgärder nu. För att snabba på processen presenterar ”Agenda för hälsa & välstånd” nu prioriterade åtgärder och konkreta handlingsplaner, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Idag släpps rapporten “Agenda för hälsa och välstånd” i samband med en konferens där bl a Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister deltar.

- Forskningsupptäckter och innovationer drivs av individer och kan inte planeras av politiker. Men förutsättningarna för att upptäckter ska ske, vidareutvecklas och användas just i Sverige måste förbättras. Därför är det viktigt att vi har ministrarna för både forskning, näringsliv och vård på plats idag, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Läs rapport eller sammanfattning av rapport

Se konferensprogram

Läs debattartikel publicerad i GP

Forska!Sverige initierade ”Agenda för hälsa & välstånd” i juli 2014 som ett samarbetsprojekt där 24 organisationer från vård, akademi, företag, fackförbund och patientorganisationer ingår.

För information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare, Forska!Sverige, anna@forskasverige.se tel. 0703 883 596

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
www.forskasverige.se 

@forskasverigeOm Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos