2016-03-10 09:50Pressmeddelande

Ny rapport – Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona?

null

Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna. I dag presenterar 31 aktörer i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport inför regeringens kommande forskningsproposition om vilka förändringar som behövs och vilket ansvar de själva är beredda att ta.

Sverige står i dag inför utmaningen med ökande vårdkostnader, inte minst kopplat till en åldrande befolkning.

– Genom att satsa på forskning och innovation för att förebygga sjukdomar och utveckla nya och bättre behandlingar kan vi möta denna utmaning. Men det krävs också strukturella förändringar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige.

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” från maj 2015 identifierade orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och aktörerna enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Nu presenterar gruppen en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande om hur de själva kan bidra till att nå visionen.

– Den kommande forskningspropositionen måste innehålla både finansiella och strukturella satsningar. Vi i Agenda-gruppen vill i samarbete med politiker verka för att satsningarna blir så effektiva som möjligt. Vi har ingen tid att förlora, vare sig man ser till patienterna, vårdkostnaderna eller vårt gemensamma välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Rapporten överlämnas i dag till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Överlämning sker också till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.

För ytterligare information, kontakta Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige: 070-388 35 96

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle
Ladda ner nya rapporten Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? och sammanfattning
Ladda ner tidigare rapporten Agenda för hälsa och välstånd (2015) och sammanfattning
Se film med ministrars uttalanden om rapporten Agenda för hälsa och välstånd
Läs mer om projektet ”Agenda för hälsa och välstånd

___________________________________________________________________________________________

Vår vision för 2025 är:

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger

Med starka och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken

Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant.

Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera relevant information bidrar till en unik nationell plattform för forskning och kvalitetsutveckling. Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för patientnära studier.

Sverige är en magnet för life science-investeringar

Med sin innovativa och dynamiska miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen.

___________________________________________________________________________________________

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos