2017-03-23 10:00Pressmeddelande

Ny rapport, ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”: Nya metoder krävs för att begränsa ökade vårdkostnader

null

Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i Sverige. Det är en av slutsatserna i rapporten Agenda för hälsa och välstånd – 2017. Den har arbetats fram av nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”, som består av aktörer inom akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer.

– Regeringen har redan tagit flera positiva initiativ i linje med våra tidigare åtgärdsförslag från 2015. För att underlätta regeringens arbete såg vi nu ett behov av att vidareutveckla förslagen, inte minst de som handlar om introduktion av innovativa metoder, specialiserade forsknings- och behandlingscenter, samt uppföljningsstudier, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Det råder stor internationell konkurrens om både forskare och företag inom life science. Sverige har dessutom halkat efter i tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Samtidigt står vi inför den stora utmaningen med ökade vårdkostnader.

– I ”Agenda för hälsa och välstånd” utarbetar vi konstruktiva förslag som nyckelaktörerna inom life science gemensamt står bakom. Genom dessa ”färdigförhandlade förslag” vill vi underlätta politikernas arbete och snabba på de nödvändiga förändringarna, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

I syfte att stärka medicinsk forskning och företagande i Sverige och därmed förbättra vår hälsa och öka vårt välstånd, skapade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” 2014. Det är en unik konstellation där medlemmar från akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer gör gemensamma analyser och arbetar fram åtgärdsförslag.

– För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar. Samtidigt måste ny forskning och nya metoder på ett mer effektivt sätt leda till bättre behandlingsresultat och komma patienterna till godo, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


För ytterligare information:

Ladda ner rapporten Agenda för hälsa och välstånd – 2017.
Kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96, E-post: anna@forskasverige.se


Fakta om tidigare rapporter från nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”:

I maj 2015 överlämnades rapporten Agenda för hälsa och välstånd till regeringen. I rapporten identifierades orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen, via en analys och bakgrundsbeskrivning av fyra målområden: Excellent forskning och utbildning, en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus, en nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling samt ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Där presenterades även 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner. Dessa förslag har nu vidareutvecklats i Agenda för hälsa och välstånd – 2017.

I mars 2016 kompletterades åtgärdsförslagen med en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande som beskriver vad organisationerna i Agenda-gruppen är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Rapporten inkluderade även en utförlig sammanställning av hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en genomgång av andra länders satsningar inom life science.

I december 2016 presenterades en (första) årlig statusrapport, som följer upp och värderar de initiativ som regeringen har tagit kopplat till åtgärdsförslagen.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos