2021-05-06 05:47Pressmeddelande

Ny rapport: 10 prioriterade åtgärder för att stå bättre rustade inför framtida hälsohot – välkommen till diskussion med politiker idag

Idag samlar Stiftelsen Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” politiker och ledande life science-aktörer till en diskussion om hur Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling under en kris. Diskussionen baseras på en ny rapport som överlämnades till regeringen den 28 april. 

Vi befinner oss fortfarande i den pandemi som slagit hårdare mot enskilda liv och hela samhället än vad de flesta av oss kunde ana i början av år 2020. Initiativ från både offentlig och privat sektor har steg för steg tagit oss närmre en lösning, tack vare starka insatser av en mängd individer och organisationer.

–   Samtidigt har det blivit tydligt att vårt samhälle står sårbart vid oförutsedda utbrott av nya sjukdomar. Mycket hade kunnat fungera bättre och därmed ökat möjligheterna att rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Som en del av regeringens samverkansprogram Hälsa och life sciene har Forska!Sverige, tillsammans med de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd, utrett följande frågor:

  • Vilken roll spelar medicinsk forskning och utveckling under en kris som pandemin?
  • Hur har möjligheterna att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning och utveckling påverkats av pandemin?

–   Vi som tagit fram rapporten representerar de aktörer som står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa denna typ av hälsohot. Agendagruppens breda sammansättning har gett oss en unik möjlighet att tillsammans identifiera vilka styrkor och svagheter Sverige har när det gäller att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning och utveckling under en kris, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Baserat på analysen har gruppen tagit fram 10 åtgärdsförslag som de anser bör prioriteras för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, och därmed stå bättre rustat inför framtida hälsohot.

–   Det handlar exempelvis om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata, samt förbättra möjligheten att genomföra patientnära studier i vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd. 

Den 28 april överlämnade Stiftelsen Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” rapporten till regeringen. Idag, den 6 maj, samlas politiker och ledande life science-aktörer för att diskutera förslagen på ett digitalt event, som är öppet för allmänheten.

–   Detta är frågor som brådskar och kräver politisk handlingskraft. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion om våra förslag för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, inför framtida hälsohot likväl som i normalläge, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Se program och mer information om den digitala konferensen

Anmäl er till lunchkonferensen senast kl.11

Läs rapporten Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Läs en sammanfattning av rapporten

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter där rapporten presenteras.

Läs mer om arbetet i Agenda för hälsa och välstånd och dess medlemmar

Se tidigare rapporter


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos