2020-07-23 05:38Pressmeddelande

Ny opinionsundersökning visar: allmänheten vill att staten ökar investeringarna i medicinsk forskning

En ny Sifo-undersökning visar att 83 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. Nära 80 procent vill öka de statliga investeringarna och medicinsk forskning är en av de tre frågor som allmänheten helst vill att regeringen prioriterar i statsbudgeten. Kommer regeringen lyssna på befolkningen och öka anslagen i årets höstbudget och forskningsproposition?

– Vår egen och våra närståendes hälsa är en fråga som berör och engagerar. För varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre till medicinsk forskning och utveckling. Nära 80 procent av allmänheten vill att investeringarna i medicinsk forskning ökar till fyra öre för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

En ännu större andel – 83 procent av allmänheten – anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning för att:

  • Utveckla nya mediciner och behandlingar (71 %)
  • Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet (58 %)
  • Skapa bättre tillväxt (53 %)
  • Bättre hälsa för Sveriges befolkning (44 %)
  • Skapa jobb (44 %)

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Utvecklingen går tvärt emot svenska folkets önskemål. I Sifo-undersökningen ställdes frågan om vilka tre av sju politiska förslag som allmänheten ansåg viktigast att prioritera i statsbudgeten. Undersökningen genomfördes dels före coronapandemin, dels mitt under den.

– Andelen som vill prioritera medicinsk forskning och utveckling har under pandemin ökat från 44 till 50 procent, och ligger nu som tredje högst prioriterade område. Vi hoppas att regeringen lyssnar på befolkningen och prioriterar frågan i höstens budgetproposition och i den forskningspolitiska propositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo
Läs en debattartikel där opinionsundersökningen presenteras
Läs Forska!Sveriges senaste lägesrapport
Läs en debattartikel där delar av lägesrapporten och opinionsundersökningen presenteras


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos