2020-07-06 06:27Pressmeddelande

Ny lägesrapport visar: Statens investeringar i medicinsk forskning minskar

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning. Stödet för detta har ökat ytterligare under coronapandemin.

Idag presenterar Stiftelsen Forska!Sverige en ny lägesrapport som visar på en rad oroväckande trender för medicinsk forskning och utveckling i Sverige. Till exempel har den statliga finansieringen minskat från cirka 9,2 miljarder kronor år 2018 till cirka 8,8 miljarder år 2019, enligt ny statistik från SCB. Detta trots att kostnaderna för att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning har ökat under ett antal år.

– Behovet av en stark medicinsk forskning har blivit mer uppenbar än någonsin under coronapandemin. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling minskar. Prognosen för år 2020 är en ökning, men ändå en lägre nivå än år 2018. Förutsättningarna för att bedriva medicinsk forskning har därmed väsentligt försvagats, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

Lägesrapporten visar på en rad andra oroväckande trender, till exempel:

  • Företagens investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP i Sverige minskade med 22 procent mellan år 2001 och år 2018 samtidigt som de ökade i många andra länder.
  • Antalet startade kliniska läkemedelsprövningar i Sverige minskade med 69 procent mellan år 2004 och år 2018.

Utvecklingen går tvärt emot svenska folkets önskemål. I en Sifo-undersökning beställd av Forska!Sverige ställdes frågan om vilka tre av sju politiska förslag som allmänheten ansåg viktigast att prioritera i statsbudgeten. Undersökningen genomfördes under hösten år 2019 och våren år 2020.

– Andelen som vill prioritera medicinsk forskning och utveckling har under pandemin ökat från 44 till 50 procent, och ligger nu som tredje högst prioriterade område, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Stiftelsen Forska!Sverige uppmanar regering och riksdag att ta ett långsiktigt beslut om ökad finansiering för att säkra tillgången till stark medicinsk forskning, utveckling och tillverkning i Sverige.

– För varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre till medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Enligt en ny Sifo-undersökning stöds förslaget av nära 80 procent av befolkningen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Lägesrapport år 2020

Läs en debattartikel där lägesrapporten presenterades.

Läs en delredovising av vår opinionsundersökning, utförd av Sifo.

Fakta: Lägesrapporten 2020
Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning, med fokus på medicinsk forskning, ges ut för sjunde året i rad. Rapporten innehåller statistiska sammanställningar om investeringar i FoU, vetenskaplig kvalitet, kliniska prövningar, läkemedelsföretags investeringar, anställda och exportintäkter.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd