2013-06-13 06:51Pressmeddelande

Nio av tio vill att Sverige ska vara världsledande i vården

Nio av tio svenskar, 89 procent, tycker det är viktigt att Sverige är världsledande på att ta fram nya och mer effektiva medicinska behandlingar i vården. Samtidigt är det bara sju procent som tror att vården använder sig av nya innovationer i högre grad än andra jämförbara länder. Det framgår av en ny Sifoundersökning som presenteras av Forska!Sverige.

 Internationella studier visar att Sverige ligger efter jämförbara länder vad gäller att introducera nya behandlingar. Vi får bättre hälsa, lägre vårdkostnader och nya arbetstillfällen om den medicinska forskningen kommer patienten till del i större utsträckning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Ett exempel på att Sverige har halkat efter är introduktion av nya läkemedel vid diabetes, där Sverige bara ligger på 17:e plats av EU-länderna.

Att introducera nya läkemedel i vården ökar människors livskvalitet och livslängd och är dessutom kostnadseffektivt, enligt ny rapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv & Samhälle)

Forska!Sverige lyfter fram ett flertal åtgärder som kan öka användning av innovativa metoder, tekniker och behandlingar i vården, exempelvis:

·  Landstingen bör få ett tydligt uppdrag att arbeta för ökad hälsa med fokus på effektivitet, kvalitet och resultat.

·  Forskare och företagare som utvecklat metoder för att förebygga, diagnostisera eller behandla allvarliga sjukdomar bör enklare kunna hitta och samarbeta med ansvariga personer på sjukhus.

·  Vården måste få bättre möjligheter att arbeta som en kunskapsorganisation, vilket bland annat innebär att det måste finnas tid för samarbete med forskare och företagare.

·  Det bör skapas en särskild extern fond, som utifrån vetenskapliga kriterier finansierar prövning av innovativa metoder.

– Tillgång till nya metoder, tekniker och behandlingar kan handla om liv eller död, samtidigt som det stärker Sveriges position inom medicinsk forskning och skapar nya jobb, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Sifo-mätningen

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.