2013-10-07 06:54Pressmeddelande

Negativ tillväxt för forskning och utveckling i Sverige

En ny rapport från EU-kommissionen visar att Sverige har en negativ tillväxt för forskning och utveckling, i relation till BNP. I en jämförelse av 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet, bara Kroatien och Luxemburg har en sämre utveckling.

Sveriges mål är att de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till 4 procent av BNP. Mellan 2001 och 2011 minskade denna andel från 4,13 till 3,37 procent, en minskning med nästan en femtedel.

– Detta är en mycket oroande utveckling som beror på att en så stor del av forskning och utveckling i Sverige utförs av företag och att en ökande del av deras FoU-investeringar sker i andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Företagens bidrag till de svenska FoU-investeringarna sjönk från 3,20 procent av BNP 2001 till 2,34 procent under 2011. Detta beror inte bara på att stora företag investerar mer utomlands. Rapporten visar också att FoU-investeringarna inom små och medelstora företag minskade med nästan 30 procent mellan 2005 och 2009. Sverige har fortfarande en hög andel FoU i relation till BNP, och placerar sig på tredje plats av de 33 undersökta länderna. Men trenden är kraftigt nedåtgående. EU-rapporten konstaterar att det kommer bli en utmaning för Sverige att uppnå målet om 4 procent FoU-intensitet år 2020.

Enligt rapporten ligger Sverige efter världens ledande forskningsnationer inom framtida strategiska områden såsom hälsa, energi och miljö, samt säkerhet och bilar. Det finns utrymme att öka vetenskaplig kvalitet inom de områden där svensk industri har en styrka.

– Regeringens satsning på life science i forsknings- och innovationspropositionen var helt riktig, men det behövs även en tydlig strategi för hur vi stärker hela processen från forskning till patient. Det är nödvändigt både för Sveriges framtida roll som forskningsnation, vårt välstånd och medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

...................

Se diagrammet över tillväxten för FoU-intensitet

Hela rapporten från EU-kommissionen finns att läsa här

 ...................

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.