2022-11-25 11:00Pressmeddelande

Mikaela Waltersson (M) tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

Forska!Sveriges politikerutmärkelse år 2022 går till Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland. Utmärkelsen uppmärksammar hennes arbete med att ge professionen utrymme för forskning och utveckling i vården, vilket möjliggjort en infrastruktur för informationsdriven vård som gynnar patienterna. 

Kan en liten region använda sig av forskning och utveckling för att öka kvalitén i vården och därmed gynna både regionens ekonomi och befolkningens hälsa? Resultaten i Region Halland visar att så skulle vara fallet. I Sveriges Kommuner och Regioners hälso- och sjukvårdsrapport Öppna Jämförelser, som beskriver läget i hälso- och sjukvården i landet, hamnar Region Halland återkommande i toppskiktet i flera områden. Patienter och invånare i Halland har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården och den halländska sjukvården håller en erkänt hög kvalité.

– Befolkningen förtjänar en hälso- och sjukvård av hög kvalitet vilket Region Halland erbjuder. Mikaela Waltersson (M) har gett professionen utrymme åt forskning och utveckling i vården, vilket gjort det möjligt att bygga upp en infrastruktur för informationsdriven vård med kontinuerlig forskning som gynnar patienterna, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige. 

Baserat på initiativ från år 2016, som inkluderade samarbete med Brigham and Women´s Hospital, finns en fungerande metod för att utvärdera nyttan av nya arbetssätt inom vården i Halland. Det ger beslutsunderlag för hur resurser ska användas för att leverera en säkrare, effektivare och mer framtidsorienterad vård. Mikaela Waltersson (M) och den politiska ledningen har, i samarbete med regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström och utvecklingsstrateg Markus Lingman, vidareutvecklat arbetet och informationsdriven vård är nu ett genomgående koncept vid Region Halland. Den 28 november tilldelas hon Forska!Sveriges politikerutmärkelse för sitt arbete.

– Det som krävs är en tydlig riktning, invånarperspektiv och modet att på riktigt arbeta tillsammans med och genom andra, berättar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland. Jag är övertygad om att vi måste våga pröva nya vägar både i det dagliga arbetet och genom olika samarbeten och samtidigt bidra till en utvecklad juridik på området. Vi har så mycket information som kan hjälpa fler att bli ännu bättre om vi nyttjar potentialen.

Det är inte första gången som regionens politiker uppmärksammas för sitt framåtriktade arbete.

– Redan år 2012 uppmärksammade vi Region Halland och det stora engagemang som dåvarande regionråd Mats Eriksson (M) hade i frågor som rör klinisk forskning och kvalitét i vården. Mikaela Waltersson (M) har sedan år 2019 byggt vidare på denna kultur och regionen bedriver nu ett imponerande arbete med att kontinuerligt öka nyttan av hälsodata för patienters bästa, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

----------

Läs en intervju med Mikaela Waltersson (M) i Dagens Samhälle med anledning av utmärkelsen.

Läs ett reportage om Region Halland där vi intervjuar Mikaela Waltersson (M) och de tre nyckelpersonerna som utvecklat och driver informationsdriven vård: regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström och utvecklingsstrateg Markus Lingman.

Läs tidigare års utmärkelser.

Regionen samarbetar med andra aktörer i flera initiativ som driver processen vidare:

  • Health Data Centre är ett forskningscentrum för datadriven hälso- och sjukvård som leds av Högskolan i Halmstad med Region Halland som en aktiv partner.
  • Centrum för informationsdriven vård är en virtuell enhet vid Region Halland som stödjer användningen regionens hälsodata samt ansvarar för dataplattformen RIHP. Data används både för forskning och vårdutveckling & övervakning. Centrumet implementerar också vårdkostnader, genererar processanalyser och möjliggör forskning.
  • Leap for Life är ett innovationscentrum som påskyndar utvecklingstakten, underlättar samarbeten och leder testmiljöer. Kärnan i verksamheten är att skapa innovationer tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Centrumet samägs av Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Initiativ som CAISR Health och Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad föder också in i arbetet med informationsdriven vård.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos