2012-06-04 10:46Pressmeddelande

Medelmåtta eller nobelpristagare

1 juni bjöd Kommissionen för jämlik vård in till seminarium om innovationer i svensk vård. Moderator Lars Adaktusson och i panelen bl a statssekr. Näringsdep. Håkan Ekengren, generalsekreterare Forska!Sverige Anna Nilsson Vindefjärd, m fl.

Se inbjudan och program via länken http://us2.campaign-archive1.com/?u=bf429bfbaa9224858c951590b&id=8ae49351c9

För mer information är du välkommen att kontakta Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige på anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.