2017-09-25 08:21Pressmeddelande

Ledarskap i fokus på Forska!Sverige-dagen i dag

null

Hur kan stärkt ledarskap förbättra vården och göra Sverige konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation? Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, Göran Hägglund och Karolinska Institutets nya rektor Ole Petter Ottersen finns bland dem som diskuterar frågan på Forska!Sverige-dagen i dag.

– Det krävs ett starkt ledarskap för att öka kvaliteten i vården och för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation. Ledarna är i sin tur beroende av en klok politik, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige-dagen 2017 arrangeras på Gamla Riksarkivet i Stockholm med fokus på ledarskap. Bland annat kommer forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, Göran Hägglund och Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen diskutera vikten av ett starkt ledarskap inom vård, forskning och innovation.

– På Forska!Sverige-dagen samlar vi beslutsfattare från många viktiga områden – från politik, akademi, näringsliv och vård, liksom från fackförbund, myndigheter och patientorganisationer. Fokus för våra samtal är vad som behöver göras för att öka hälsa och välstånd i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Ledare för akademin, näringslivet, vården och patientgrupper kommer beskriva vilka utmaningar och möjligheter de upplever i sitt ledarskap. En politikerpanel under ledning av förre socialministern Göran Hägglund kommer att diskutera hur politikerna kan skapa bättre förutsättningar för starkt ledarskap i Sverige.

Under kvällen delas Forska!Sveriges utmärkelser 2017 ut. Årets pristagare är:

- Professor Mathias Uhlén, som prisas för sitt livsverk med att karaktärisera och kartlägga människans proteiner.

- Regeringens samordnare för life science Anders Lönnberg, som uppmärksammas för sitt engagemang för att få till nödvändiga förändringar.

- Professor Nina Rehnqvist, som får en hedersutmärkelse för sitt livslånga engagemang i forsknings- och vårdfrågor.

Medier är varmt välkomna att delta under dagen. För att underlätta planeringen, anmäl dig till Maria Olsson, 070-649 04 56, maria.olsson@forskasverige.se

För ytterligare information, kontakta gärna: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Se hela programmet här.
Se deltagarlistan här.

Tidpunkt: Måndag den 25 september, kl.13.45–17.20
Plats: Gamla Riksarkivet, Birger Jarls torg 2A, Stockholm

Pressmeddelande om Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2017

Pressmeddelande om Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2017

Pressmeddelande om Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017

Läs artikel med anledning av Forska!Sveriges utmärkelser (Life Science Sweden)

Läs artikel med anledning av Forska!Sveriges hedersutmärkelse (Dagens Medicin)

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos