2015-05-18 09:24Pressmeddelande

Lägesrapport 2015: Sverige fortsätter tappa forskning

Idag har Innovationsrådet möte om life science och hur denna forskningsintensiva sektor ska kunna stärkas i Sverige. Frågan är akut. Sverige har fortfarande en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling (FoU) i relation till BNP. En avgörande förklaring är att företagens FoU-verksamhet flyttas ifrån Sverige. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges nya lägesrapport.

Rapporten ”Medicinsk forskning i Sverige – lägesrapport 2015” är en statistisk sammanställning över trenderna för investeringar i forskning och utveckling, kliniska prövningar, life science-företag och användningen av innovativa behandlingar i vården.

Trots ökade satsningar på FoU har Sverige backat från sjunde till åttonde plats mellan 2012 och 2013 i en jämförelse av 32 länders statliga anslag för FoU i procent av BNP. Danmark har till exempel under många år ökat sina statliga satsningar mer och ligger nu före Sverige. Parallellt har företagens FoU-satsningar i Danmark ökat med 25 procent, medan de har minskat med 28 procent i Sverige.

- Företagen ser vilka länder som satsar stort på forskning och agerar därefter. Life science företag är beroende av samverkan med ledande forskningsmiljöer både inom akademi och vård, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Syftet med rapporten är att ge en bild av läget för medicinsk forskning och företagande i Sverige, i jämförelse med andra länder.

- Sverige har fortfarande stor potential, bland annat tack vare ledande forskargrupper och kvalitetsregister. Vi hoppas att lägesrapporten bidrar till en enad syn av behovet av politiska krafttag för att vända de negativa trenderna för life science i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Den 6e maj 2015 överlämnade Forska!Sverige en rapport med konkreta åtgärdsförslag och handlingsplaner ”Agenda för hälsa & välstånd” till ministrarna för folkhälsa & sjukvård, högre utbildning & forskning och näringsliv & innovation. Förslagen syftar till att stärka life science-systemet i Sverige och har tagits fram i samarbete med 25 aktörer från akademi, vård, företag, fackförbund, patientorganisationer och professionsföreträdare.

Läs Medicinsk forskning i Sverige - Lägesrapport 2015

Läs rapporten ”Agenda för hälsa & välstånd” - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
www.forskasverige.se 

@forskasverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos