2014-05-08 08:42Pressmeddelande

Lägesrapport 2014: Oron för minskad forskning i Sverige är berättigad

null

Sverige har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling i relation till BNP. I en jämförelse mellan 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet. Det beror främst på minskade företagsinvesteringar. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges nya lägesrapport.

Rapporten ”Medicinsk forskning i Sverige – lägesrapport 2014” är en statistisk sammanställning över trenderna för investeringar i forskning och utveckling, kliniska prövningar, life science-företag och användningen av innovativa behandlingar i vården.

- Syftet med rapporten är att ge en bild av läget för medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige, i jämförelse med andra länder. Vi hoppas att rapporten ska fungera som en väckarklocka och bidra till politiska krafttag för att vända de negativa trenderna, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till 4 procent av BNP år 2020. Mellan 2001 och 2011 minskade denna andel från 4,13 till 3,37 procent. En avgörande förklaring är att företagens FoU-verksamhet flyttas ifrån Sverige. Ett exempel är att läkemedels-företagens investeringar i FoU minskade med 8,4 procent 2013. Till saken hör också att en rad länder satsar mer än Sverige på offentligt finansierad forskning.

- Statistiken visar att Sverige låg på sjunde plats av 32 länder i statliga anslag till FoU i procent av BNP 2012. Det är en positiv utveckling, eftersom vi låg på elfte plats året innan. Sverige borde dock ligga högre. Satsningarna regeringen gör via forskningspropositionen är en viktig del i att uppnå detta, men det behövs mer, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Anslagen till medicinsk forskning och utveckling ligger runt 0,2 procent av BNP för 2013-2014, men ser därefter ut att minska till 0,18 procent. Samtidigt visar rapporten att Sverige halkat efter i forskningskvalitet och antal företag inom life science, och även i tillgång till innovativa behandlingar i vården. För kliniska prövningar finns indikationer på att en flerårig negativ trend är på väg att vända, men antalet involverade patienter fortsätter att minska.

- Rapporten visar överlag att läget är allvarligt för life science i Sverige. Politikerna måste nu ge forskare och företagare bästa möjliga förutsättningar genom en långsiktig och sammanhållen satsning. Det är ett extremt viktigt uppdrag för att säkra framtida forskning, jobb och intäkter till statskassan, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Medicinsk forskning i Sverige - Lägesrapport 2014
Läs debattartikel i Dagens Samhälle


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se

Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos