2012-10-11 14:42Pressmeddelande

Kommentar angående regeringens nationella innovationsstrategi

Den nationella innovationsstrategi som näringsminister Annie Lööf presenterade i dag är väl genomtänkt och känns hoppfull eftersom den tar ett brett grepp om innovationssystemet. Det är nödvändigt för att exempelvis patienter ska kunna dra nytta av framsteg inom medicinsk forskning. Med denna generella ram är det nu hög tid för en nationell strategi för life science!

 

Vårdkostnaderna ökar samtidigt som Sverige tappar mark inom forskning och företagande på det medicinska området. Dessutom använder inte den svenska vården innovativa produkter i samma grad som jämförbara länder, enligt en brittisk studie. Bland 14 undersökta länder hamnar Sverige på näst sista plats.

 

Med bakgrund i detta välkomnar Forska!Sverige flera av förslagen på åtgärder i innovationsstrategin. Eftersom strategin är generellt hållen och det saknas siffror på åtgärdsförslagen är det dock svårt att göra en bedömning av vilken effekt den kan komma att ha.

 

Vi har efterfrågat en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. Regeringens innovationsstrategi uppfattar vi som ett första steg på vägen, eftersom Annie Lööf utlovat en specifik strategi för life science. En sådan nationell strategi bör skapas över departementsgränser, under statsministerns ledning.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

  


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.