2016-04-07 08:28Pressmeddelande

Kända profiler tar plats i Forska!Sveriges styrelse

null

Forska!Sverige har valt in tre nya ledamöter till stiftelsens styrelse. Göran Hägglund, Lena Gustafsson och Anders Ekblom börjar sina uppdrag 1a juli.

– Forska!Sveriges nya styrelseledamöter kommer att stärka vårt viktiga arbete med att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet. Sverige behöver en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som arbetar med att informera beslutsfattare om betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Stiftelsen bidrar bland annat med konkreta åtgärdsförslag för att stärka forskningen i syfte att öka hälsan och välståndet i Sverige. De tre nya styrelseledamöterna har tillsammans en bred bakgrund från politik, akademi, näringsliv och vård.

Som tidigare socialminister har Göran Hägglund praktisk erfarenhet av forskningens samhällsnytta.

– Hälsa är en av vår tids stora utmaningar. Forska!Sverige spelar en viktig roll i att lyfta betydelsen av forskningen för att minska ohälsan och jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet från den politiska världen, säger Göran Hägglund, före detta partiledare för Kristdemokraterna.

I egenskap av rektor för Umeå Universitet är Lena Gustafsson engagerad i Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd”.

– Jag ser ett stort värde i det helhetsperspektiv som Forska!Sverige har. Som styrelseledamot ser jag fram emot att bidra till det långsiktiga strategiska arbetet, särskilt inom utbildnings-, forsknings-, samarbets- och innovationsfrågor, säger Lena Gustafsson, före detta vice generaldirektör för Vinnova.

Som tidigare vd för Astra Zeneca Sverige och ansvarig för forskning i AstraZeneca´s globala ledningsgrupp sitter Anders Ekblom på viktiga insikter om företagens villkor, utmaningar och möjligheter.

– Jag har rört mig mellan akademi, näringsliv och vård, både i Sverige och internationellt. Det ska bli roligt att dela med mig av med mina erfarenheter och bidra till ett mer konkurrenskraftigt life science system i Sverige, säger Anders Ekblom, ordförande för Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos