2016-05-02 08:54Pressmeddelande

Ingvar Carlsson får hedersutmärkelse för forskningsengagemang

null

Ingvar Carlsson får Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2016 för sitt engagemang i att lyfta forskningsfrågor på den politiska agendan. Med anledning av detta var Ingvar Carlsson och Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, i morse inbjudna till SVT:s Gomorron Sverige (se inslag klockan 07:52). Utmärkelsen delas ut i dag, på Forska!Sverige-dagen. 

Under Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv, sjukvård, fackförbund, myndigheter och patientorganisationer för att diskutera hur Sverige kan förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i landet. Under dagen deltar bland andra forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

– Syftet med dagen är att stärka hälsa och konkurrenskraft, två viktiga framtidsfrågor för Sverige. Vi ser fram emot att höra forskningsministern och politikerpanelen berätta om den kommande forskningspropositionen, särskilt i ett läge där kortsiktiga politiska beslut riskerar att underminera långsiktigt viktiga investeringar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utöver politikersamtal kommer ett antal talare att ge konkreta exempel på hur forskning och innovation kan minska sjukvårdskostnaderna i Sverige. Dessutom deltar internationella talare som bland annat berättar om Australiens nya initiativ att fördubbla landets investeringar i medicinsk forskning.

Under kvällen delas Forska!Sveriges utmärkelser 2016 ut. I år är det biokemisten och mikrobiologen Emmanuelle Charpentier som prisas för sin banbrytande forskning. Landstingsrådet och Sveriges Kommuner och Landstings förste vice ordförande Anders Henriksson får en utmärkelse för att ha främjat medicinsk forskning och dess tillämpning. I år delar Forska!Sverige för första gången även ut en hedersutmärkelse. Den går till Ingvar Carlsson, för hans livslånga engagemang i forskningsfrågor.

För ytterligare information, kontakta gärna: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Se Ingvar Carlsson och Anna Nilsson Vindefjärd i SVT:s Gomorron Sverige i morse (se inslag klockan 07:52)
Program för Forska!Sverige-dagen (pdf)
Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2016 samt artikel i Västerbottens-Kuriren
Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2016 samt artikel i Dagens Samhälle (pdf)

Foto: Gunnar Frisell

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos