2019-10-17 15:12Pressmeddelande

Idag överlämnade Forska!Sverige sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen

null

Idag, den 17e oktober, överlämnade stiftelsen Forska!Sverige sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen under ett möte med Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning. Inspelet bidrar med åtgärdsförslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att Sverige ska vara en världsledande forskningsnation.

Forska!Sverige har ombetts att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik.

– Vårt inspel till den forskningspolitiska propositionen har ökad kvalitet och internationell konkurrenskraft som övergripande mål. Den innehåller en rad åtgärdsförslag som utgår från en systemanalys av de utmaningar som svensk forskning står inför, säger Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige.

Förslagen inkluderar hur förutsättningarna för grundforskning kan förbättras, hur vi ger utrymme för kliniska forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården, säkerställande av adekvat forskningsinfrastruktur och en nationell handlingsplan för hälsodata.

Inspelet har till stor del utformats utifrån förslag i en rapport som medlemmarna i Forska!Sveriges förening ”Agenda för hälsa och välstånd” har tagit fram gemensamt. Föreningen består av en unik konstellation av aktörer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer inom life science-området.

Den 17e oktober träffade representanter för Forska!Sverige Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning, för att lämna över stiftelsens inspel till den forskningspolitiska propositionen.

– Det är bra att Matilda Ernkrans verkar se värdet av de stora framsteg som görs inom medicinsk forskning och vikten av att de integreras i vården så att de kommer patienterna till nytta, säger Anna Nilsson Vindefjärd. 

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96

Läs Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen.
Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019.
Läs om medlemsföreningen Agenda för hälsa och välstånd.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd