2018-05-07 08:28Pressmeddelande

Hög tid att agera: Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

null

Varje år drabbas 110 000 patienter av vårdskador på svenska sjukhus, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att möta att Sveriges patienter idag och i framtiden ska kunna få en bättre och jämlik vård krävs en effektiv användning av vårddata. En ny SIFO-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar dessutom att 95 % av svenskarna vill dela sin hälsodata. Så nu är det hög tid att agera. Läs våra förslag i vår senaste rapport, framtagen av 32 organisationer under ledning av Forska!Sverige.

Det pågår en intensiv debatt om vad som bör göras för att möta brister och utmaningar i vården. En avgörande fråga handlar om vårddata. Genom att samla in, använda och dela vårddata kan vi minska antalet vårdskador, öka vårdkvaliteten, uppnå en mer jämlik vård, minska den administrativa bördan i vården samt öka integritetsskyddet, patientsäkerheten och patientdelaktigheten.

Sverige har unika möjligheter att förbättra vården genom vårddata. Men den stora potentialen med samlade vårddata tas inte till vara. I syfte att snabba på processen har 32 organisationer inom ”Agenda för hälsa och välstånd”, under ledning av Forska!Sverige, gemensamt identifierat tre stora flaskhalsar:

  • Otillräckliga resurser för forskning och utveckling
  • System för vårdinformation som inte kan kommunicera med varandra
  • Osäkerhet kring juridik och policy

”Agenda för hälsa och välstånd” har även arbetat fram ett stort antal konkreta åtgärdsförslag riktade till regeringen, myndigheter och landsting. Förslagen ingår i en rapport som släpps i dag och som kommer diskuteras den 24/5 på ett seminarium med politiker både på regerings- och landstingsnivå.

Datainsamling väcker berättigad oro, en oro som sannolikt förstärkts efter skandalerna kring Facebook/Cambridge Analytica och Transportstyrelsen. Men när det gäller vårddata har andelen som är villig att anonymt dela med sig av sin data till och med ökat något.

-Patienter, vårdgivare, forskare och företag måste få bättre möjlighet att samla in, använda och dela data. Det måste dessutom ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Sverige kan inte hålla sig i fronten, varken inom forskning, företagande eller vård, om vi inte effektivt kan använda oss av samlade vårddata, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Ta del av vår debattartikel i Dagens DN här.
Läs vår rapport direkt här.
Läs mer om oss här. 


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Ulrika Strömqvist, kommunikationsstrateg, Forska!Sverige
Mobil: 070-570 57 25
E-post: ulrika.stromqvist@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos