2024-05-22 04:49Pressmeddelande

Hälsodata – till er tjänst! Välkommen till livestreamad konferens idag

Agenda för hälsa och välstånd konferens

Idag samlar Forska!Sverige och de 40 organisationerna i tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” nära 300 representanter för politik, myndigheter, regioner, akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner för att diskutera vad som krävs för att omsätta hälsodata till patientnytta. Dagen inleds med presentationer av en ny rapport och följs av samtal med bland annat sjukvårdsministern.  

Tack vare medicinsk forskning får vi bättre möjligheter att förebygga sjukdomar, ställa tidigare och mer exakta diagnoser och ge effektivare behandlingar. Det leder till bättre vård och kortare vårdköer, vilket minskar samhällets kostnader.  

Utvecklingen som sker globalt går snabbt, inte minst tack vare bättre möjligheter att analysera och använda hälsodata. För att hälsodata ska komma till ökad nytta krävs att teknik och lagar kommer på plats.  

– Regeringens pågående arbete med teknik och regelverk är grundläggande, men även professionens förutsättningar behöver förbättras, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige. 

Med fokus på behovet av tydligare mandat och effektivare processer presenterade ”Agenda för hälsa och välstånd en rapport den 20 maj med förslag på tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta. Rapportens förslag ligger till grund för konferensen där deltagarna diskuterar:  

  1. hur klinisk forskning kan stärkas och hur hälso- och sjukvården ska kunna vara mer delaktig i att utveckla och använda den kunskap som skapas,  

  1. hur regioner och andra aktörer kan ges tydliga riktlinjer för hantering och användning av hälsodata, och  

  1. hur processerna för kunskapsstyrning och implementering i hela Vårdsverige kan bli effektivare.   

– Sverige har goda möjligheter att omsätta hälsodata till patientnytta, men det kräver politisk handlingskraft och åtgärder på flera områden i närtid. Vi är därför mycket glada att få lämna över rapporten till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på konferensen och samtala med henne om behoven, säger Anna Nilsson Vindefjärd.  

Det finns möjlighet för journalister att ställa frågor till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson efter hennes anförande under konferensen. Anmäl det i till sarah.roos@forskasverige.se  

-------------------------------------------- 

Följ den livestreamade konferensen här  

Ta del av en sammanfattning av rapporten  

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där rapporten presenteras  

Se en delredovisning av Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Verian via Sifo-panelen  

Läs mer om arbetet i tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” samt dess medlemmar  


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 40 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos