2022-06-08 07:12Pressmeddelande

Granskning av regeringens arbete för medicinsk forskning och utveckling – ny rapport presenteras på riksdagsseminarium idag

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen till del? Det är två av frågorna som diskuteras när riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer träffas i Sveriges riksdag.

Idag samlar stiftelsen Forska!Sverige och ”Sällskapet för Riksdagsledamöter och Forskare” riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer på ett seminarium i Sveriges riksdag. Fokus för dagen är precisionshälsa.

–  Med precisionshälsa har vi möjlighet till bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Men, det kräver politisk handlingskraft och omställningar på flera områden. Idag ser vi fram emot konstruktiva diskussioner om vilka insatser som behövs för att utvecklingen ska komma befolkningen till del på bästa sätt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Under seminariet presenterar Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” även en ny granskning av regeringens arbete under år 2021 och början av år 2022 för att stärka life science-systemet i Sverige. Resultatet visar att regeringen har tagit många initiativ och beslut, men flera utmaningar kvarstår.

–  Med vår analys som utgångspunkt ser jag fram emot ett konstruktivt samtal om hur vi stärker förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling för hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.  

Se program

Läs vår nya rapport Granskningsrapport 2021

Läs vår rapport Precisionshälsa – vägen framåt, som lanserades den 26 april

Se en kort film med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa

Läs en debattartikel i Aftonbladet där rapporten om precisionshälsa presenterades

Läs mer om Forska!Sveriges medlemsförening Agenda för hälsa och välstånd

Se tidigare granskningar


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos