2021-02-04 06:25Pressmeddelande

Gör vi det som krävs för att skapa en stark medicinsk forskning som snabbt kommer medborgarna till del? – ny rapport och digitalt riksdagsseminarium idag

Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för att skapa en stark medicinsk forskning och utveckling som snabbt kommer medborgarna till del? Det är en av frågorna som diskuteras idag när riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer samlas för att diskutera slutsatserna i Forska!Sveriges nya rapport.

Idag kl.13-14.15 anordnar Forska!Sverige tillsammans med Rifo – Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare, ett digitalt riksdagsseminarium där en granskning av regeringens arbete för att stärka life science-systemet presenteras.

–  Det senaste året liknar inget vi tidigare varit med om. Vi är väl medvetna om att pandemin påverkar politiken, dess prioriteringar och möjligheter att utföra planerade åtgärder. Samtidigt har pandemin belyst vikten av högkvalitativ forskning och effektiva system för att ny kunskap ska komma medborgarna till nytta, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Sverige har goda förutsättningar att vara ett av världens ledande länder inom medicinsk forskning, hälsa och vård, samt ett land som attraherar life science-företag. Stärkt finansiering av forskning är en förutsättning för att Sverige ska vara konkurrenskraftig inom området. Samtidigt krävs strukturella förändringar. Regeringen har tagit ett flertal initiativ för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård, men flera utmaningar kvarstår.

–  Bristen på utrymme för forskning och innovation i vården, samt samordning av vård- och hälsodata är till exempel fortfarande problematiska. Med vår analys som utgångspunkt ser jag fram emot ett konstruktivt samtal om hur vi stärker förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling för hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:

  • Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för medicinsk forskning och innovation av hög kvalitet?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
  • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Se program

Anmäl er till riksdagsseminariet senast kl.12

Läs Granskningsrapport 2020

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle

Läs mer om Forska!Sveriges medlemsförening Agenda för hälsa och välstånd

Se åtgärdsförslagen i Agenda för hälsa och välstånd 2019

Läs en rapport med 10 konkreta förslag och handlingsplaner för att stärka klinisk forskning

Se tidigare granskningar


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos