2018-11-14 08:28Pressmeddelande

Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft? – ny rapport och seminarium idag

null

Med avstamp i en analys utförd av Forska!Sverige sätter vi idag fokus på vad den förra S/MP-regeringen har gjort för att stärka life science-systemet i Sverige. Vi diskuterar också, med sittande riksdagspolitiker, vad som krävs framöver för att möta hälsoutmaningarna och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft.

Idag anordnar Forska!Sverige tillsammans med Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, ett seminarium i Riksdagen där de 14 åtgärdsförslagen i ”Agenda för hälsa och välstånd” följs upp i en diskussion mellan ledande life science-aktörer och politiker. I samband med seminariet släpps årets Statusrapport 2018.

– Under föregående mandatperiod tog S/MP-regeringen ett flertal initiativ i linje med våra åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Samtidigt kvarstår stora utmaningar. Med vår analys som utgångspunkt ser jag fram emot ett konstruktivt samtal om hur vi går vidare för att möta hälsoutmaningen och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor diskuteras:

  • Ger regeringens arbete tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
  • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Till program
Till Statusrapport 2018


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos